Gmina Pszów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Pszów - Burmistrz Miasta

Symbol wydziału: BM
Nazwa: Burmistrz Miasta
Telefon: 32 4558913 Faks: 32 4558636
E-Mail: burmistrz@pszow.pl
WWW: http://www.pszow.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Pszów, I budynek, I piętro
Godziny urzędowania: pn, wt, czw 7:30 - 15:30, śr 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00
WWW: http://www.pszow.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 01' 53.84"N, 18° 23' 58.81"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00


Personel wydziału
Czesław Krzystała Burmistrz Miasta

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0006 Projekty uchwał rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0015.1 Komisja Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu
0015.2 Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej
0015.3 Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
0015.4 Komisja Rewizyjna
0015.5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0145 Audyty jakości wewnętrzne
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0530 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0532 Monitoring środków publicznego przekazu
074 Opinie prawne na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
0751 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
113 Narady (zebrania) pracowników
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1714 Książka kontroli
1720 Bieżące akta audytu
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2403 Dokształcanie pracowników
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
5322 Poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij