Gmina Pszów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Pszów - Referat Świadczeń Społecznych

Symbol wydziału: ZS
Nazwa: Referat Świadczeń Społecznych
Telefon: 32 455 72 17 Faks: 32 455 86 36
E-Mail: swiadczenia@pszow.pl
WWW: http://www.pszow.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Pszów, III budynek, I piętro
Godziny urzędowania: wt, czw 7:30 - 15:30, śr 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00
WWW: http://www.pszow.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 01' 53.84"N, 18° 23' 58.81"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00


Personel wydziału
Ilona Jasita Kierownik ZS
Katarzyna Brachmańska Inspektor ZS
Anna Futyma Referent ZS
Barbara Hajduczek Specjalista ZS
Gabriela Heider Podinspektor ZS
Katarzyna Koczy Referent ZS; Specjalista ZS
Katarzyna Piotrowska Specjalista ZS

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
033.1 Karta Dużej Rodziny
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
7146 Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
824.1 Dodatki mieszkaniowe
824.2 Dodatki energetyczne
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8251 Zasiłki pielęgnacyjne
8252 Świadczenia pielęgnacyjne
8253 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
8254 Zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tytułu urodzenia się dziecka
826 Teczki zbiorcze na dokumentację wnioskodawców świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
8280 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
8281 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców
8286 Obsługa finansowa świadczeń
830 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu pozostałych świadczeń
8310 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie zaliczki alimentacyjnej
8311 Zaliczka alimentacyjna
8312 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
8313 Egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych
8314 Zaświadczenia w sprawach zaliczki alimentacyjnej
8320 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8321 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
8322 Wpływanie na aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych
8323 Postępowanie w zakresie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8324 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8325 Egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8326 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8327 Informowanie jednostek zewnętrzynych o osobach korzystający ch ze świqadczeń z funduszu alimentacyjnego
8328 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców
8329 Obsługa finansowa świadczeń z funduszu alimentacyjnego
833 Świadczenie wychowawcze

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij