Gmina Pszów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Pszów - Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu

Symbol wydziału: PES
Nazwa: Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu
Telefon: 32 716 08 58 Faks: 32 455 86 36
E-Mail: kultura@pszow.pl
WWW: http://www.pszow.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Pszów, II budynek, II piętro
Godziny urzędowania: pn, wt, czw 7:30 - 15:30, śr 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00
WWW: http://www.pszow.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 01' 53.84"N, 18° 23' 58.81"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00


Personel wydziału
Ewa Jaskóła Kierownik PES
Joanna Cyran Podinspektor PES
Zuzanna Kaczmarz Podinspektor PES
Ewelina Mike Inspektor PES
Izabela Włoczek-Choroba Inspektor PES

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0145 Audyty jakości wewnętrzne
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0340 Programowanie, określanie strategii i planów w zakresie współdziałania z partnerami zagranicznymi
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0343 Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
050 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne w zakresie reprezentacji i promowania gminy
051 Honorowe obywatelstwo gminy
052 Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę
0530 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0531 Konferencje prasowe i wywiady
0532 Monitoring środków publicznego przekazu
0540 Strategie, programy i plany promocji gminy
0541 Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
0544 Materiały do serwisu internetowego
055 Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach
056 Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
057 Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprez
061 Strategie
062 Pogramy
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
142 Ochrona danych osobowych
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
401 Programy rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
431 Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie
432 Organizacja informacji turystycznej
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8011 Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia
8012 Analizy i oceny potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
8013 Analizy i oceny efektów realizowanych programów zdrowotnych
8014 Przygotowywanie danych do Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego
8015 Plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8140 Prowadzenie świetlic środowiskowych finansowanych z profilaktyki alkoholowej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
8142 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
823 Sprawy osób niepełnosprawnych rozpatrywane na poziomie gminy

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij