Gmina Pszów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Pszów - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Symbol wydziału: OR
Nazwa: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Telefon: 32 4558913 Faks: 32 4558636
E-Mail: kancelaria@pszow.pl
WWW: http://www.pszow.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Pszów, I budynek, parter
Godziny urzędowania: pn, wt, czw 7:30 - 15:30, śr 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00
WWW: http://www.pszow.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 01' 53.84"N, 18° 23' 58.81"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00


Personel wydziału
Joanna Owczarczyk Kierownik OR
Katarzyna Kurowska Inspektor OR
Hanna Lech Inspektor OR
Magdalena Leder Inspektor OR
Monika Szczotok Podinspektor OR

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0143 Karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
134 Projektowanie i eksploatacja gminnych stron i portali internetowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
1720 Bieżące akta audytu
2010 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administracyjnych
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2140 Staże zawodowe
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2162 Karanie
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2320 Wypadki przy pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2420 Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
2421 Obsługa ubezpieczenia społecznego
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3233 Wypłaty diet radnym
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
3236 Deklaracje na PFRON
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
500 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wyborów i referendów, spisów powszechnych
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5011 Spisy wyborców
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
530 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące spraw społecznych i obywatelskich
5320 Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
5322 Poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
5340 Obywatelstwo
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5342.1 Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
5343 Sprawy meldunkowe
5344 Obsługa dowodów osobistych
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7330.1 Wniosek o wpis do CEIDG
7330.2 Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG
7330.3 Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
7330.4 Wniosek o zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
7331 Poświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z innych urzędów
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7334 Ewidencja miejsc noclegowych
7335 Ustalanie godzin pracy placówek
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
7340.1 Zezwolenia na alkohol - detal
7340.2 Zezwolenia na alkohol - gastronomia
7340.3 Inna korespondencja
7340.4 Napoje alkoholowe - pisma
7340.5 Zezwolenia jednorazowe
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
8141.1 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
8141.2 Wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
8141.3 Kontrola na punktach sprzedaży

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij