Gmina Pszów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miasta Pszów - Referat Administracji i Informatyki

Symbol wydziału: AI
Nazwa: Referat Administracji i Informatyki
Telefon: 32 455 88 76, 32 455 89 13 Faks: 32 455 86 36
E-Mail: kancelaria@pszow.pl
WWW: http://www.pszow.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Pszów, II budynek, II,III piętro
Godziny urzędowania: pn, wt, czw 7:30 - 15:30, śr 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00
WWW: http://www.pszow.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 01' 53.84"N, 18° 23' 58.81"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - wtorek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00


Personel wydziału
Grażyna Piątkowska Kierownik AI
Anna Bartoszek Inspektor AI
Sandra Bugla Pomoc administracyjna AI
Lidia Herman Podinspektor AI
Rafał Jasita Inspektor-Informatyk AI
Aleksander Kloc Inspektor-Informatyk AI
Justyna Kurka Pomoc administracyjna AI

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0143 Karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0544 Materiały do serwisu internetowego
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
130 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
1330 Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
1331 Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
1332 Ewidencja stosowanych systemów i programów
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
134 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
135 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1635 Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1637 Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia dokumentacji
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
271 Dokumentacja zamówień publicznych
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
444 System informacji oświatowej
502 Obsługa organizacyjna wyborów
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij